Chỉ đúng 1 ngày sau khi Amiri Saitou dời PRESTIGE, Hotaru Nogi cũng thông báo tốt nghiệp SOD Star. Khác với Amiri, Đom đóm nói rõ rằng mình sẽ đi làm tự do và không quên cảm ơn S1 và SOD đã cho cô trải nghiệm tuyệt vời. Đây là một động thái… không bất […]

Continue Reading