Vào hôm qua 28/7, Amiri Saito đưa thông báo sẽ “tốt nghiệp” Prestige và rời khỏi studio này trong thời gian tới. Giống Minamo, Amiri bảo rằng mình sẽ không nghỉ AV, nhưng cũng chưa tiết lộ điểm đến. Điều này khiến cho nhiều người liên tưởng rằng, Amiri sẽ về với Faleno – nhưng […]

Continue Reading