Kazuya Sawaki có thể là 1 cái tên xa lạ vì tre già măng mọc, những diễn trẻ đang lên hiện nay đã đang chiếm được sự chú ý nhiều hơn những diễn viên già. Nhưng từ những năm 1980 khi ngành AV bắt đầu phát triển, chú Kazuya đã đóng 1 phần rất lớn […]

Continue Reading